autoMODELY.eu


ÚvodNovinkyVaše zbierkyMagazínMúzeumEncyklopédiaLiteratúraDiskusiaE-shopBurzyLinkyKontakt

 

 

Obsah

Hore

001 História SKZam
002 Úvod a história
003 Čo zbierajú zb. I
004 Čo zbierajú zb. II
005 MATCHBOX
006 Solido
007 RIO
008 Brumm
009 Vitesse
010 Norev
011 Starline
012 Oxford Diecast
013 Radon / Agat
014 Schuco I.
015 Schuco II.
016 Cararama
017 Abrex
018 Motorart
019 IXO I.
020 IXO II.
021 IXO Museum
022 IST Models
023 J-collection
024 Premium X
025 DeAgostini
026 Editions Atlas
X01 Zinkový mor

ENCYKLOPÉDIA AUTOMODELOV


www.automodely.eu

 

Encyklopédia je určená pre všetkých fanúšikov a zberateľov modelov automobilov. Encyklopédia vznikla na základe spolupráce so Slovenským klubom zberateľov automobilových modelov - SKZam. Odborný garant a autor encyklopédie je MUDr. Stanislav Duba (kontakt na autora).

 

História klubu zberateľov a búrz automobilových modelov v Bratislave

(text MUDr. Stanislav Duba, aktualizácia 25.12.2011)

 

Klub zberateľov automobilových modelov Bratislava (KZAM-BA) vznikol na prelome rokov 1981-2 ako nepochybne prvý klub tohto zamerania na Slovensku. Jeho vznik bol do značnej miery inšpirovaný príkladom Klubu sběratelů kuriosit při Ústředním kulturním domě železničářů v Prahe, ktorého sekcia „Modely“ už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia začala organizovať výmenné stretnutia zberateľov („burzy“) miniatúr dopravných prostriedkov a figúrok. Týchto stretnutí sa už vtedy zúčastňovali aj zberatelia automobilových modelov z Bratislavy, ba niektorí boli aj členmi tohto dnes už prestížneho zberateľského klubu.

Obr. 1 - Morris Oxford, Dinky Meccano, sada
 

Mať niečo podobné aj v Bratislave - to bola veľká túžba iniciatívnej skupinky bratislavských zberateľov automodelov. Pri kritickej nenasýtenosti vtedajšieho socialistického trhu „luxusným“ modelárskym artiklom totiž jedinú šancu na získanie zahraničných modelov a ich katalógov (snáď s výnimkou predajní Tuzexu) predstavovali iba takéto výmenné burzy.

KZAM-BA začal spočiatku fungovať pod patronátom vtedajšieho Obvodného kultúrneho a spoločenského strediska Bratislava II „Planéta“, v sále ktorého sa v r. 1982 uskutočnili aj prvé dve týmto klubom organizované bratislavské modelárske burzy. Po polroku sa však pôsobenie KZAM-BA presunulo pod patronát bývalého Obvodného kultúrneho a spoločenského strediska Bratislava III (ObKaSS BA III, od roku 1993 Stredisko kultúry Bratislava - Nové mesto) na Vajnorskej ul. 21, ktorého sála bola pre organizovanie búrz po priestorovej stránke vhodnejšia. V priestoroch tohto strediska sa burzy stabilne a s úspechom organizovali takmer celé štvrťstoročie - v období rokov 1982-2005. Podujatia sa organizovali zakaždým v sobotu v čase od 8,00 do 12,00 hod. vo frekvencii 4 až 6-krát ročne a boli vyhľadávané nielen slovenskými, ale aj zahraničnými zberateľmi, a to najmä z Čiech, Moravy, Maďarska, Rakúska a občas aj z Ruska.

Obr. 2 - Morris Oxford, Dinky Meccano, cca 1950-54
 

Činnosť klubu okrem organizovania búrz spočívala aj v uskutočňovaní pravidelných členských schôdzok KZAM-BA. Po dlhé roky (až do r. 1992) sa uskutočňovali vždy v prvý pondelok v mesiaci o 18,00 hod. v priestoroch Osvetového strediska ObKaSS BA III na Stromovej ul. na bratislavských Kramároch, neskôr v priestoroch Základnej školy na Nám. 1. mája č.1 a napokon v priestoroch Obvodného kultúrneho a spoločenského strediska Bratislava III na Vajnorskej 21 v Bratislave.

Otvorenie hraníc i trhu po r. 1989 postupne viedlo k určitej kríze v činnosti klubu, pretože burzy i členské schôdzky klubu prestali byť jediným zdrojom získavania nových automobilových modelov, ako aj informácií o nich. Toto bolo príčinou zániku schôdzkovej činnosti KZAM-BA v r.1992 a taktiež i zreteľného zníženia záujmu o účasť na burzách. Situácia v návštevnosti búrz sa vylepšila až o niekoľko rokov (cca v rokoch 1997-8) a to zásluhou viacerých faktorov – predovšetkým oficiálnym rozšírením sortimentu búrz i na železničné modely a snáď aj postupným uvedomovaním si faktu zo strany zberateľov, že burzy nie sú iba miestom kúpy, predaja a výmeny modelov, ale sú aj miestom príjemných stretnutí ľudí s rovnakou krvnou skupinou.

Obr. 3 - Odťahovacie vozidlo, Dinky Meccano, cca 1935-48
 

V období od r.2003 do r. 2005 boli v spolupráci so Strediskom kultúry Nové mesto v jeho priestoroch na Vajnorskej ul. zorganizované viaceré verejné výstavy automobilových modelov zo zbierok členov klubu (1. venovaná modelom „Matchbox“, 2. venovaná modelom v mierke 1:43 a 3. venovaná modelom v mierke 1:87).

Významné zmeny v činnosti klubu zberateľov automobilových modelov nastali v rokoch 2004-2006:

V januári 2004 sa KZAM-BA pretransformoval na oficiálne zaregistrované záujmové občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou s názvom Slovenský klub zberateľov automobilových modelov (skratka SKZAM, IČO: 30854199). Následne nastali aj zmeny miesta organizovania zberateľských búrz, ktorým od začiatku r.2006 bola jedáleň Študentského domova Juraja Hronca na Bernolákovej ul. č.1 v Bratislave a od druhého polroka 2010 jedáleň Študentského domova Mladá Garda na Račianskej č.103 v Bratislave. Burzy boli, resp. sú aj na týchto nových miestach uskutočňované v rovnakom tradičnom termíne – zakaždým v sobotu v čase od 8,00 (8,30) do 12,00 hod. vo frekvencii 4 až 5-krát ročne.

Obr. 4 - Citroen Traction Avant, Dinky Meccano, cca 1949-57
 

SKZam t.č. združuje asi dvadsiatku členov z celého Slovenska. Zberateľské zameranie členov je rôzne, čo kopíruje rozličnosť kategórií automobilových modelov produkovaných a ponúkaných ich svetovými výrobcami na jednej strane a prirodzenú záujmovú rôznorodosť zberateľov na strane druhej. Tradične dominuje zbieranie „klasiky“, reprezentovanej modelmi značky „Matchbox“. Nasleduje špecializované zbieranie modelov podľa ich značiek (menujme zberateľov modelov značiek Ferrari, Mercedes, Porsche a Volkswagen), podľa výrobcov (Minichamps, Schuco - Cararama), event. podľa mierok a žánrov (modely automobilov v mierkach 1:87 a 1:43, modely autobusov, policajných a hasičských automobilov, formulí F-1, závodných automobilov Le Mans a i.).

Vo februári 2012 si pripomenieme už 30. výročie založenie Klubu zberateľov automobilových modelov Bratislava.

 

 

Kontaktné údaje:

Slovenský klub zberateľov automobilových modelov

František Bosák

Hrdličkova 19

831 01 Bratislava

Slovenská republika

 

tel. č. 0904 566 334

info - na stránkach:

www.burzy.sk

www.skzam.burzy.sk

www.automodely.eu

 

 

 

Ako sa vyvíjalo klubové logo:

 

             1982                                                   2004                                                     2012

 

                        

 

 


TOPlist          Aktualizované 28. 06. 2015

          © designed yakaMOTO